"Szansa dla rodzin"

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Oś Priorytetowa: VII. Poprawa spójności społecznej

Działanie: 7.2 Rozwój usług społecznych

Poddziałanie: 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF

Priorytet inwestycyjny: 9.4 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług,

w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2022-31.12.2023

 

Wartość projektu: 1 513 248,00 zł
Dofinansowanie: 1 431 648,00 zł

 

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

Projekt "Szansa dla rodzin" zakłada działania prowadzące do ułatwienia dostępu do trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych osobom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem społecznym. Zaplanowano uzupełnienie istniejącej oferty wsparcia o: Poradnię Rodzinną (terapia i specjalistyczne wsparcie rodzin), asystę usamodzielnienia, utworzenie ośrodka oferującego wsparcie edukacyjne i terapeutyczne dla rodzin zastępczych i szkolenia dla kadry realizującej program oraz dla pracowników instytucji zajmujących się pomocą i edukacją.

 

Cel główny projektu to:

  • poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych na obszarze BOF poprzez utworzenie lokalnego systemu reintegracji społecznej świadczącego kompleksowe wsparcie 80 rodzinom zmarginalizowanym (80K, 40M, 200 dzieci i młodzieży) mieszkającym na obszarze ulic Barszczańska i Klepacka w okresie 01.01.2022-31.12.2023 oraz dostosowanie lokalu do świadczenia tych usług.

 

Grupa docelowa:

  • 80 rodzin z osiedla bloków socjalnych przy ul. Barszczańskiej i Klepackiej w Białymstoku (320 osób - 80K, 40M, 200 dzieci i młodzieży, w tym 6 usamodzielnianych),
  • rodziny (zastępcze i wspierające) z całego obszaru BOF korzystające z oferty Ośrodka: 10 rodzin (9K, 6M, dzieci),
  • 60 pracowników instytucji pomocy i reintegracji społecznej z całego obszaru BOF (55K, 5M),
  • 16 osób (1OzN na czas nie krótszy, niż połowa realizacji projektu) kadry realizatorów projektu - pracownicy i wolontariusze (14K, 2M).

 

Rezultaty:

  • liczba utworzonych miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu - 18 miejsc (1 poradnia, 1 ośrodek wsparcia ROZ i szkolenia kadry pomocy i reintegracji społecznej, 16 przeszkolonych pracowników),
  • liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 18 miejsc,
  • poprawa funkcjonowania wychowanków pieczy zastępczej, MOW, MOS - 6 osób,
  • podniesienie kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach dla kadr instytucji pomocy i reintegracji społecznej - 76 osób.

 

Harmonogram wsparcia dostępny w zakładce:

Harmonogram wsparcia w projekcie "Szansa dla rodzin"

Dane kontaktowe
Towarzystwo Psychoprofilaktyczne
ul. Magnoliowa 4
15-669 Białystok
tel. 535 672 376
e-mail: towarzystwopp1@gmail.com
Nasze konto
BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 53 2030 0045 1110 0000 0369 2620
Budowa strony sfinansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.  

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne © 2024 TOWARZYSTWO PSYCHOPROFILAKTYCZNE Oddział Białystok
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję