Misja

Zapobieganie i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej

 

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Białymstoku od momentu powstania w 2014 roku prowadzi działania na rzecz osób i rodzin będących w kryzysie, o niskich kompetencjach życiowych czy rodzicielskich, doświadczających przemocy, uzależnionych. Naszą misją jest zapobieganie i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej. Naszym celem i priorytetem jest pomoc w rozwiązaniu problemów socjalnych, społecznych i psychologicznych osób, rodzin, dzieci i młodzieży z problemami oraz pomoc w samodzielnym ich funkcjonowaniu. Prowadzimy i wspieramy programy z zakresu psychoprofilaktyki oraz szerzymy wiedzę i umiejętności w tym zakresie. W ramach naszych działań prowadzimy terapię, poradnictwo psychologiczne, konsultacje wychowawcze, terapię uzależnień, wspieramy i konsultujemy Rodzinne Domy Dziecka oraz rodziny zastępcze. Swoje działania kierujemy również do kadr pomocy i reintegracji społecznej prowadząc warsztaty podnoszące kompetencje zawodowe i tworzące sieć współpracy pomiędzy organizacjami i instytucjami. Zespół TPP ma również doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, treningów i szkoleń dla studentów nauk pedagogicznych i społecznych - poszerzających wiedzę i rozwijających umiejętności zawodowe. Wspólnie z innymi organizacjami i instytucjami prowadzimy na Uniwersytecie w Białymstoku wykłady, warsztaty i programy wolontariatu dla studentów. Wspólnie z TPP Oddział w Warszawie i Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa” zorganizowaliśmy cykl konferencji dotyczących pracy w środowisku osób wykluczonych społecznie upowszechniając standardy zawodowe i etyczne pracy z klientem marginalizowanym.

Nasza organizacja powstała z chęci niesienia pomocy najbardziej tego potrzebującym. Większość naszych działań początkowo prowadziliśmy w formie wolontariatu wspierając głównie rodziny z problemami małżeńskimi, wychowawczymi, z uzależnieniami, przemocą. Już wtedy było dla nas jasne, że te rodziny bez otrzymania wsparcia w sytuacjach kryzysowych prawdopodobnie rozpadłyby się lub zostałyby zepchnięte na margines. W związku z powyższym stale rozwijamy naszą ofertę o kolejne działania szukając możliwości dodatkowego wsparcia dla osób szukających u nas pomocy. 

 

Cele statutowe Towarzystwa:

 

  • szerzenie wiedzy i umiejętności psychoprofilaktycznych;
  • prowadzenie i wspieranie programów w zakresie psychoedukacji, psychoprofilaktyki, resocjalizacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, rehabilitacji i readaptacji społecznej oraz rodzinnej opieki zastępczej;
  • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie metodyki oddziaływań psychoprofilaktycznych i psychokorekcyjnych.

 

Dane kontaktowe
Towarzystwo Psychoprofilaktyczne
ul. Magnoliowa 4
15-669 Białystok
tel. 535 672 376
e-mail: towarzystwopp1@gmail.com
Nasze konto
BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 53 2030 0045 1110 0000 0369 2620
Budowa strony sfinansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.  

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne © 2024 TOWARZYSTWO PSYCHOPROFILAKTYCZNE Oddział Białystok
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję